bezplatná NONSTOP linka
800 240 340
tranquillitas@tranquillitas.cz

Komplexní pohřební služby
TRANQUILLITAS Praha - Váš partner pro nejtěžší chvíle

Pohřební ústav Tranquillitas Praha

„Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy, teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.”

Na základě dvacetiletých zkušeností v oboru pro Vás naše pohřební služba zajistí poslední rozloučení s Vaším nejbližším. Postaráme se o vše potřebné tak, aby rozloučení bylo důstojným aktem podle Vašich představ i možností.

Více informací

Naše pohřební služba poskytuje Komplexní a profesionální služby

 • kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR
 • zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím
 • možnost výběru způsobu pohřbu a obřadní síně
 • uložení do hrobu včetně církevního pohřbu
 • uložení urny v urnových hájích
 • vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách
 • doplňkové a nadstandardní pohřební služby
 • převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí včetně vyřízení všech náležitostí
 • zpopelnění zesnulého v krematoriích kladno, motol a strašnice
 • Pohřební ústav TRANQUILLITAS Praha je členem Sdružení pohřebnictví v ČR
 • Veškeré pohřební služby zajišťujeme v našich vlastních zařízeních na území hlavního města Prahy

Více informací


Informace pro spotřebitele:

Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ , jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.

Rádi Vám pomůžeme, poradíme

na bezplatné non-stop lince
800 240 340
nebo nám napište
tranquillitas@tanquillitas.cz

Kontaktní formulář

Kód