bezplatná NONSTOP linka
800 240 340
tranquillitas@tranquillitas.cz

Komplexní pohřební služby
TRANQUILLITAS Praha - Váš partner pro nejtěžší chvíle

Poradna

Zapůjčení květinové výzdoby

U pohřbů sjednaných u našeho pohřebního ústavu nabízíme zapůjčení květinové výzdoby. Výzdoba se pravidelně obměňuje.

 

Vdovský a vdovecký důchod

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:

 

Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. Doklady pro vydání úmrtního listu: občanský průkaz zemřelého rodný a oddací list zemřelého rodné číslo žijícího partnera rodný list a občanský průkaz objednavatele

 

Sirotčí důchod

Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění:

 

Nárok na placené pracovní volno

Zemřeli vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.

 

Rádi Vám pomůžeme, poradíme

na bezplatné non-stop lince
800 240 340
nebo nám napište
tranquillitas@tanquillitas.cz

Kontaktní formulář

Kód