bezplatná NONSTOP linka
800 240 340
tranquillitas@tranquillitas.cz

Komplexní pohřební služby
TRANQUILLITAS Praha - Váš partner pro nejtěžší chvíle

Doba je zlá, proto jsme se rozhodli Vaše těžké chvíle nezhoršovat zvýšením cen a necháváme je stejné. 

 

Varianty pohřbů

Při zajištění a výběru pohřebních služeb je vhodné nejprve vybrat podobu pohřbu. Jedná se především o  rozhodnutí, zda máte zájem  o kremaci (zpopelnění) nebo pohřeb do země.

U kremace je možné volit mezi pohřbem s obřadem, bez obřadu nebo rozloučení s urnou.

Pohřby do hrobu nebo hrobky jsou vždy s obřadem. Oba druhy pohřbů mohou být civilní i církevní.


Kremace bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Je možné zajistit uložení urny do hrobu nebo  urnových hájů, vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách, vyzvednutí urny v kancelářích.

Na základě Vašeho přání můžeme zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.


Kremace s obřadem

Zpopelnění s obřadem je v současné době nejrozšířenější způsob pohřbení.

Rozloučení se zesnulým je zajištěno v obřadní síni nebo v případě církevního pohřbu ve vybraném kostele.

Po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého a ostatky zemřelého jsou uloženy do hrobu nebo urnových hájů,  proveden vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách nebo vyzvednutí urny v kancelářích.


Pohřeb do země

Pro důstojné rozloučení se zesnulým byl tento způsob pohřbu v historii běžně využívaný. Dnes převažuje spíše podoba pohřbu s kremací. Pokud se ale rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro Vás veškeré služby s tím spojené od výkopu hrobu, zajištění řečníka nebo kněze po zajištění živé hudby, pokud si ji budete přát.

Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní.

Forma církevního pohřbu se většinou skládá z následujících fází:

  • oznámení úmrtí zvonem
  • oznámení pohřbu prostřednictvím parte
  • rozloučení se zesnulým u rakve v kostele
  • smuteční průvod na hřbitov
  • rozloučení nad hrobem s proslovy
  • pohřební hostina

Zajistíme pro Vás i převoz rakve z kostela pohřebním vozem na hřbitov, kde je dokončen smuteční obřad pohřbem do země

Cenu za pohřební služby Vám rádi obratem sdělíme na bezplatné lince 800 240 340 nebo při osobní schůzce v kanceláři.

Telefonicky nebo osobně Vás podrobně seznámíme s rozsahem poskytnutých služeb a závaznou cenou. Naše cena je vždy konečná a bez dalších poplatků!

Rádi Vám pomůžeme, poradíme

na bezplatné non-stop lince
800 240 340
nebo nám napište
tranquillitas@tanquillitas.cz

!!! VÝRAZNĚ ZVÝHODNĚNÁ CENA !!!
při sjednání po internetu, nebo telefonem

INFORMACE O SJEDNÁVÁNÍ PŘI SOUČASNÉ PANDEMII CORONAVIRU

  Vzhledem k současné mimořádné situaci s onemocněním SARS-CoV-2 nabízíme všem pozůstalým možnost telefonického sjednání pohřbu bez obřadu za zvýhodněnou cenu.
  Pro podrobnější informace kontaktujte Vámi vybranou kancelář našeho Pohřebního ústavu. K zaslání a ověření údajů je nejlépe využít e-mail (pokud vlastníte).  Platbu je možné realizovat převodem, po připsání částky na účet naší organizace se sjednaná služba považuje za uzavřenou.

  Pokud plánujete návštěvu naší kanceláře, přijďte prosím nejvýše v počtu dvou osob, mějte zakrytá ústa a nos pomocí roušky, šály či šátku.