bezplatná NONSTOP linka
800 240 340
tranquillitas@tranquillitas.cz

Komplexní pohřební služby
TRANQUILLITAS Praha - Váš partner pro nejtěžší chvíle

Vdovský a vdovecký důchod

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

  1. byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo
  2. splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

  1. pečuje o nezaopatřené dítě
  2. pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné
  3. pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let
  4. je plně invalidní
  5. dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

  • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
  • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně.
  • Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.
 

Rádi Vám pomůžeme, poradíme

na bezplatné non-stop lince
800 240 340
nebo nám napište
tranquillitas@tanquillitas.cz

Kontaktní formulář

Kód