bezplatná NONSTOP linka
800 240 340
tranquillitas@tranquillitas.cz

Komplexní pohřební služby
TRANQUILLITAS Praha - Váš partner pro nejtěžší chvíle

INFORMACE O SJEDNÁVÁNÍ PŘI SOUČASNÉ PANDEMII CORONAVIRU

  Vzhledem k současné mimořádné situaci s onemocněním SARS-CoV-2 nabízíme všem pozůstalým možnost telefonického sjednání pohřbu bez obřadu za zvýhodněnou cenu.
  Pro podrobnější informace kontaktujte Vámi vybranou kancelář našeho Pohřebního ústavu. K zaslání a ověření údajů je nejlépe využít e-mail (pokud vlastníte).  Platbu je možné realizovat převodem, po připsání částky na účet naší organizace se sjednaná služba považuje za uzavřenou.

  Pokud plánujete návštěvu naší kanceláře, přijďte prosím nejvýše v počtu dvou osob, mějte zakrytá ústa a nos pomocí roušky, šály či šátku.

Vyjádření klienta

Veronika Hájková

Vážení, děkuji Vám! V nejtěžší chvíli mého života jste mi byli velkou oporou, Váš citlivý přístup k rozloučení s mým tatínkem, Vaše ochota a trpělivost byla nejen profesionální, ale hluboce lidská. Vůbec jsem v to nedoufala a neumím si představit, že by celý obřad mohl dopadnout lépe. Máte mou úctu a opravdu vřelé poděkování.

Dytrichová Martina

9.1.2015 jsme se naposledy rozloučili s tatínkem.Děkuji paní,která s námi vyřizovala tuto smutnou událost za její citlivý a trpělivý přístup ve vaší pobočce U Vinohradské nemocnice.Obřad se konal ve Vinohradské obřadní síni.Vše proběhlo jak bylo domluveno.Velké poděkování patří i pánovi,se kterým jsem dojednávala poslední detaily těsně před obřadem kvůli proslovu a musím říct,že paní v kanceláři nepřeháněla,když nám tvrdila,že je výborný řečník.Měla jsem pro tátu složenou básničku,kde jsem se snažila vyjádřit něco málo z jeho života a naše pocity.Bála jsem se ,že to bude trapné,ale on byl p

Miroslava Otrubová

Dnes jsme vyřizovali pohřeb naší babičky v tomto pohřebním ústavu v pobočce U Vinohradské nemocnice.Jsme spokojeni s profesionálním přístupem k nám pozůstalým.I v této pro nás bolestné chvíli jsme se setkali s paní Ivankou Petrákovou,která se o nás perfektně postarala.Velké díky.Rodina Otrubova.

Pavel Klinecký

Po roce po tatínkovi odešla ke svému Pánu i moje maminka. Po zkušenosti s tatínkovým rozloučením jsem zamířil na srtejné místo, do ústavu Tranquilitas, k paní Rozsypalové. Opět mohu potvrdit vsztřícné jednání za hranice "obchodnické" slušnosti, porozumění pro zákazníka, který, jsa trochu rozechvělý, nestal se objektem nabízení dalších a dalších služeb s dalšími a dalšími poplatky. Děkuji celé firmě i zmíněné paní a jejímu manželovi.

Daniela Marešová

Chtěla bych se přidat ke kladnému hodnocení tohoto pohřebního ústavu a mnohokrát poděkovat za vyřízení pohřbu mého manžela. Obzvláště děkuji pí Rosypalové za její profesionální lidský přístup a vstřícné jednání při přípravě obřadu ale i po něm.

Roman Linek

Co dodat prostě vstřícný, profesionálně lidský přístup. Velice příjemná Paní, která nám objasnila veškeré administrativní úkony, sepsání smlouvy zaplacení pohřbu trvalo zhruba dvě minuty. Z hlediska služeb doporučuji tento pohřební ústav.

Věnceslava Gotvaldová

Děkuji Vám za krásný lidský přístup při zařizování obřadu k rozloučení s mou maminkou ve Vinohr.obř.síni.Krásné, malebné, dojemné prostředí,vynikající práce pana řečníka,bohužel jsem v roztržitosti zapomněla jeho jméno, ale ještě jednou děkuji.

Pavel Klinecký

Chtěl bych ocenit zejména vstřícné, moudré a klidné jednání při přípravě obřadu, velké úsilí vyjít klientovi vstříc. I když i nabídka služeb i náklady patří k nejlepším v oboru, zejména lidský porozumivý přístup bývá v dnešní dravé době největší vzácností.

Urbanová

Děkuji jménem rodiny ústavu Tranquillitas. Pohřeb naší maminky zařídili rychle, s citem, v rámci možností věcně - tedy tak, jak truchlící člověk potřebuje. Všem, kdo se nechtějí spokojit s neosobním a pochmurným prostorem krematorií, doporučuji rozloučení se zesnulým v kapli sv. Václava na Vinohradských hřbitovech. Je to krásné a důstojné místo.

Václav Hejduk

Rád bych poděkoval Pohřebnímu ústavu TRANQUILLITAS Praha za vyřízení pohřbu mého tatínka. V této nelehké chvíli je každé zařizování nepříjemnou zátěží a člověku se honí hlavou zcela jiné myšlenky. Proto dvojnásob ocení profesionální a lidské jednání. Rád bych i osobně poděkoval paní Rozsypalové, která zajišťovala přípravu pohřebního obřadu včetně oznámení a výzdoby. Její perfektní návrhy a příprava nás zbavila všech starostí. Děkuji i za profesionální a lidský projev řečníka (bohužel jméno si nepamatuji), který se naším jménem při obřadu s tatínkem rozloučil.

Rádi Vám pomůžeme, poradíme

na bezplatné non-stop lince
800 240 340
nebo nám napište
tranquillitas@tanquillitas.cz